Wiktor Dziulikowski

 

Biogram: Wiktor Leszek Dziulikowski urodził się 4.11.1913 w Passaic w USA, zmarł 29.07.2006 r. we Wrocławiu. Doktor medycyny, radiolog – ftyzjatra. Studia medyczne odbył najpierw na Uniwersytecie w Poznaniu (1932-1936), a następnie na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie (1936-1939), zaś stopień doktora nauk medycznych otrzymał w 1953 r. na Akademii Medycznej we Wrocławiu. We Lwowie mieszkał wraz z rodziną do końca II wojny światowej. W 1946 r. przyjechał do Wrocławia. Organizował liczne wystawy ze swoich zbiorów, zostawiając eksponowane ekslibrisy instytucjom, w których odbywała się wystawa. Członek Wrocławskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, Towarzystwa Przyjaciół Książki we Wrocławiu, Koła Miłośników Ekslibrisu tamże, Towarzystwa Miłośników Lwowa tamże, Dolnośląskiej Izby Lekarskiej.

Czas trwania kolekcji: 1964 – 2006

Charakterystyka kolekcji: kolekcjonowanie ekslibrisów zaczął w 1964 r. Pod koniec jego życia kolekcja zgromadzona przez Dziulikowskiego była jedną z największych prywatnych w Polsce i liczyła 33.000 ekslibrisów. W przeważającej części tematyką obejmowała medycynę, sacrum i erotyzm, a także najwcześniejsze prace wybitnych twórców polskich powojennych oraz ekslibrisy lwowskie i ze Lwowem związane. Zbiory zawierały również ekslibrisy rzadkie, jak np. K.W. Kielisińskiego, Witkacego, J. Gielniaka (komplet), S. Dawskiego, R. Mękickiego, W. Korzeniweskiej, W. Skoczylasa, S. Gebus – Baranieckiej, wydawnictwa AGRY i in. Wiktor Dziulikowski posiadał w swojej kolekcji również kilkadziesiąt ekslibrisów polskich i obcych z XVI-XVIII w., w tym najstarsze polskie, heraldyczne, rodów szlacheckich, pierwsze ekslibrisy biblioteki gdańskiej, biskupów XVII w. oraz pierwszy polski ekslibris z 1516 roku.

Ekslibrisy własne: posiadał 362 ekslibrisy własne, które wykonali: Zygmunt Acedański, Jan Hasso – Agopsowicz, Ryszard Bandosz, Janusz Benedyktowicz, Włodzimierz Borkowski, Andrzej Buchaniec, Stefania Bucholc, Stanisław Dawski, Zdzisław Dąbek, Jerzy Drużycki, Michał Floder, Tadeusz Fyda, Hanna Głowacka, Stanisław Grabczyk, Henryk Grajek, Henryk Grocholski, Jadwiga Krawczyk – Halicka, Janusz Halicki, Adam Hoffman, Wojciech Jakubowski, Zbigniew Jeż, Józef Józak, Alina Kardasz, Czesław Kelma, Marian Klincewicz, Jan Ryszard Kłossowicz, Krzysztof Kmieć, Jerzy Kolankowski, Małgorzata Korolko, Witold kaban – Korski, Władysław Kościelniak, Zofia Kubacka, Wojciech Łuczak, Zbigniew Lubicz – Miszewski, Zdzisław Lubicz – Ojrzyński, Halina Pawlikowska, Cesław Przygodzki, Klemens Raczak, Czesław Rodziewicz, Andrzej Rohacki, Amanda Różańska, Jerzy Różański, Bohdan Rutkowiak, Gabriela Skomorowska, Jakub Stańda, Andrzej Strach, Adam Szczepańczyk, Stefan Szmaj, Kazimierz Szołtysek, Krystyna Szukalska, Zofia Świątkowska, Kazimierz Nekanda – Trepka, Andrzej Wacławczyk, Józef Wanag, Zygmunt Waśniewski, Jerzy Waygart, Tyrsus Wenhrynowicz, Marcin Wenzel, Janusz Witkowski, Gabriela Wolfke, Czesław Woś, Krystyna Wójcik, Wojciech Wójcik, Krystyna Wróblewska, Michał Żuk, Krystyna Rutkowska – Żurawska, Tadeusz Leliwa – Żurawski, Tadeusz Roman Żurowski, Karoly Andrusko, Stefania Gebus – Baraniecka, Gerhard Brandl, Ernesto Guffanti, Pavel Hlavaty, Vlastmil Hofman, Iosif Hrdy, Alina Kalczyńska, Tamara Kandełaki – Frycz, Konstanty Kozlovskij, Mieczysław Kruszyński, Zbigniew Kubeczka, Christopher Nowicki, Jurij Orlov, Iwan Panteluk, Ovidiu Petca, Werner Schinko, Istvan Tempinszky.

Lokalizacja kolekcji: Wrocław

Losy kolekcji: Pod koniec życia W. Dziulikowski rozpoczął przekazywanie zbiorów różnym bibliotekom w Polsce (Biblioteka PAN w Kórniku, Biblioteka Medyczna w Krakowie, Biblioteka im. Raczyńskich w Poznaniu, Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Katowicach, Akademia Medyczna we Wrocławiu, Muzeum im. J. Elsnera w Grodkowie, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Wrocławiu i KUL w Lublinie, Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu). Dla instytucji przekazał większą część swoich zbiorów obejmującą ekslibrisy polskie i obce z XIX-XX w. Dary objęły około 10.000 ekslibrisów. Pozostałą, 15-tysięczną część jego zbioru, nabył w 2007 r. od spadkobierców Tomasz Suma, wrocławski kolekcjoner.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: kolekcjoner ekslibrisów, medali i odznaczeń medycznych oraz świątków ludowych i znaczków pocztowych.

Bibliografia: Informacje własne; K. Sokołowska – Grzeszczyk, Lekarze polscy – twórcy i kolekcjonerzy ekslibrisów w latach 1905-1955, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” 1986, t. 49, s. 63-64; J. Pater, Dziulikowski Wiktor, Motywy religijne w ekslibrisie polskim (1918-1988). Katalog wystawy, Wrocław 1988; W. Dziulikowski, Moje ekslibrisy, Wrocław 2003; A. Więcek, Podwójny jubileusz Wiktora Dziulikowskiego, „W Kręgu Ekslibrisu” 1989, nr 3, s. 1-2; Z exlibrisem w herbie. Z Wiktorem Dziulikowski rozmawia Jerzy B. Kos, „Dolnośląski Diariusz Lekarski” 1994, nr 1, s. 8-9; Ekslibris medyczny III. Katalog, Wrocław 1995; C. Rodziewicz, Sylwetki członków Wrocławskiego Koła Miłośników Ekslibrisu: ekslibris to życie – Wiktor Dziulikowski, „W Kręgu Ekslibrisu” 1999, nr 8, s. 9-10; E. Marczewska – Stańdowa, Sylwetki członków Wrocławskiego Koła Miłośników Ekslibrisu: Nasz Jubilat – Wiktor Dziulikowski. 50-lecie uzyskania stopnia doktora nauk medycznych i 90. urodziny, „W Kręgu Ekslibrisu” 2003, nr 15, s. 1-2; R. Bandosz, A. Znamirowski, Wiktor Dziulikowski (1913-2006) (z żałobnej karty), „Ex Bibliotheca” 2006, nr 2(15), s. 13-15; http://nukat.edu.pl [dostęp: 15.10.2010].