Dzierżanowski Juliusz

 

Biogram: ur. 12.04.1874, zm. 31.03.1943 w Warszawie; architekt, budowniczy. W latach 1893-1898 odbył studia architektoniczne w Instytucie Inżynierów Cywilnych w Petersburgu. W latach 1902-1919 odbywał praktykę zawodową w Wydziale Budowlanym m. st. Warszawy, a w okresie od 1921 do 1931 r. prowadził własne biuro architektoniczne w stolicy. W 1931 r. został zatrudniony w Ministerstwie Komunikacji. W latach okupacji wykładał w szkole budowlanej w Krakowie (1940-1943). Jest autorem wielu budowli w Warszawie, m.in. Hali Targowej na Koszykowej.

Czas trwania kolekcji: 20.-lecie międzywojenne

Charakterystyka kolekcji: brak danych dotyczących kolekcji ekslibrisów. Chwalewik wzmiankuje jedynie, że Dzierżanowski posiadał zbiór artystycznych ekslibrisów polskich i obcych.

Ekslibrisy własne: wykonali dla niego: autor nieznany

Lokalizacja kolekcji: Warszawa.

Losy kolekcji: do 1939 przechowywana w zbiorach własnych kolekcjonera. Po 1943 – brak danych.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy, grafika polska i obca.

Bibliografia: E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 2, Warszawa – Kraków 1927, s. 382.