Dunin Janusz

 

Biogram: Janusz Dunin – Horkawicz, ur. 26.06.1931 w Wilnie, zm. 27.07.2007 w Łodzi; bibliofil, pisarz, publicysta, bibliotekoznawca, doktor habilitowany filologii polskiej, profesor Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego, od 1996 profesor zwyczajny. W 1945 przeniósł się do Łodzi. Ukończył polonistykę na KUL, od 1957 r. pracował w Bibliotece Uniwersyteckiej w Łodzi, gdzie był jej późniejszym dyrektorem. Wspierał KOR i „Solidarność” bibliotekarzy. Od 1957 pracował w Bibliotece Uniwersyteckiej w Łodzi. W 1978 r. został starszym kustoszem dyplomowanym. W latach 1984-1987 dyrektor Biblioteki. Po zakończeniu kadencji dyrektora BUŁ, po czterdziestu latach służby bibliotecznej w 1997 r. objął etat w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej poświęcając się pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej. W 1990 r. awansował na stanowisko profesora nadzwyczajnego, a następnie w 1998 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego UŁ. Po przejściu na emeryturę, od 2002 r. aż do śmierci pracował w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, w Zakładzie Dziennikarstwa oraz Zakładzie Komunikacji Społecznej i Socjologii Mediów, gdzie wykładał edytorstwo. Prowadził badania naukowe z zakresu bibliotekoznawstwa i literaturoznawstwa. Ogłosił drukiem 450 artykułów i 20 książek z zakresu dziedzin badanych. Założyciel Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej w Łodzi, członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Towarzystwa Przyjaciół Książki w Warszawie i Towarzystwa Bibliofilów w Toruniu. Od 1958 r. sekretarz Koła Miłośników Książki w Łodzi, członek założyciel Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki (1971), gdzie pełnił funkcję sekretarza (1971-1975 i 1978-1984), a później przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego (1988-1007). Członek PAX. Odznaczony Złotymi Odznakami ZNP, PAX, SBP, UŁ oraz Krzyżem Kawalerskim Order Odrodzenia Polski (1996).

Czas trwania kolekcji: lata 70./80. XX w. – 2007

Charakterystyka kolekcji: posiadał kilkutysięczny zbiór ekslibrisów polskich twórców współczesnych, ze szczególnym uwzględnieniem artystów łódzkich. W 1974 jego kolekcja zawierała ok. 3000 ekslibrisów polskich i obcych, głównie współczesnych. Poglądowy wybór głównych technik i tendencji rozwojowych współczesnego ekslibrisu światowego. Ekslibrisy bibliotek polskich i obcych, regionalne związane z Łodzią.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: Zbigniew Dolatowski, Jerzy Drużycki, Teofil Jóźwiak, Henryk Płóciennik, Leszek Rózga, Janusz Tłomakowski, Stasys Eidrigevicius, Andre Gastmans,

Lokalizacja kolekcji: Łódź

Losy kolekcji: brak danych.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: kolekcjoner ekslibrisów i nielegalnej literatury broszurowej, druków bibliofilskich i literatury drugiego obiegu,

Bibliografia: J. Andrzejewski, Janusza Dunina życiorys bibliofilski, „Akapit” 2008, s. 154-155; Słownik pracowników książki polskiej. Suplement III, Łódź 2010, s. 67-68; Listy Bibliofilskie. Materiały z działalności łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki, Łódź 1974, s. 90. http://słownik-niezależnidlakultury.pl/lodz [dostęp: 5.03.2010]; http://nukat.edu.pl [dostęp: 15.10.2010].

Teofil Jóźwiak, X2, 1963
Teofil Jóźwiak, X2, 1963