Demby Stefan

 

Biogram: ur. 4.06.1862 w Łomży, zm. 10.11.1939 w Warszawie; historyk literatury, bibliotekarz, księgarz, bibliograf, bibliofil i kolekcjoner ekslibrisów. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (1889). Po studiach pracował zarobkowo na kolei oraz w bibliotekarstwie, w latach 1897-1905 prowadził w Warszawie księgarnię nakładową. Od 1907 r. brał udział w organizowaniu Towarzystwa Biblioteki Publicznej. Był inicjatorem „Przeglądu Bibliotecznego” – pierwszego polskiego czasopisma bibliotecznego. Od 1918 r. pracuje w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, od 1925 r. naczelnik Wydziału Bibliotek MWRiOP. Współorganizator Biblioteki Narodowej w Warszawie, jej pierwszy kierownik (1928-1934) i dyrektor (1934-1937). Był też współtwórcą i wieloletnim członkiem Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie. Odznaczony Orderem Białego Kruka (1930).

Czas trwania kolekcji: kolekcja zbierana w okresie dwudziestolecia międzywojennego

Charakterystyka kolekcji: zbiór liczył 2.000 ekslibrisów i przetrwał działania wojenne.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: Kazimierz Wiszniewski, Adam Półtawski, Teodor Ziomek,

Lokalizacja kolekcji: Warszawa

Losy kolekcji: Zaraz po wojnie całą kolekcję zakupiła od rodziny Biblioteka Narodowa w Warszawie.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy, książki

Bibliografia: „Exlibris” 1920, z. 3, s. 91; E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 2, Warszawa – Kraków 1927, s. 381; Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa – Łódź 1972, s. 167-168; D. Rymsza-Zalewska, Stefan Demby : znany i nieznany, Warszawa 2003, passim; http://nukat.edu.pl [dostęp: 15.10.2010].