Władysław Chrapusta

Biogram: ur. 1896, Łopoń, zm. 1982, Warszawa; dziennikarz, bibliofil, filatelista, kolekcjoner ekslibrisów. Wybitny hebraista, pisał i tłumaczył w języku hebrajskim. Uczestnik I oraz II wojny światowej, a także wojny polsko-bolszewickiej. Przez długie lata pracował w polskiej dyplomacji w Izraelu.

Czas trwania kolekcji: po 1945 r. – 1974

Charakterystyka kolekcji: brak danych o początkach kolekcjonerstwa i zawartości zbioru.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego:

Lokalizacja kolekcji: Warszawa

Losy kolekcji: Część swej kolekcji ekslibrisów W. Chrapusta przekazał w 1974 r. do zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie. Po jego śmierci, pozostałą część kolekcji do tej samej biblioteki, przekazali w 1982 roku spadkobiercy. Obie donacje obejmowały w sumie ponad 600 ekslirisów.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: Informacje listowne otrzymane z Biblioteki Narodowej w Warszawie (03.2013); http://www.naszwojnicz.pl/index.php/component/content/article/704-dni-opianu-opo-2012 [dostęp: 04.03.2013]; http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Cmentarz_na_S%C5%82u%C5%BCewie_przy_ul._Renety [dostęp: 04.03.2013];