Bulkiewicz Stanisław

 

Biogram: Stanisław Bulkiewicz urodził się 20.10.1928 we Lwowie, obecnie mieszka w Łodzi; kolekcjoner, znawca banknotów oraz monet używanych w łódzkim getcie; służył w marynarce wojennej na ORP „Błyskawica”, po wojnie zamieszkał w Łodzi. Absolwent Technikum Handlowego w Łodzi, po maturze pracował w różnych zawodach od elektryka do ekonomisty. Od 1982 r. na emeryturze. Jego największą pasją kolekcjonerską jest numizmatyka. Jest specjalistą w zakresie pieniądza papierowego i zastępczego. Wylansował nowe odmiany kolekcjonerskie: papiery wartościowe, bony miejskie z lat 1939-1945, bony obozowe. Jest założycielem Gabinetu Numizmatycznego w Muzeum Miasta Łodzi oraz współzałożycielem i długoletnim wiceprezesem Łódzkiego Klubu Kolekcjonerów. Ponadto jest członkiem Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki. Był autorem około 3000 artykułów, komunikatów i wzmianek, publikowanych od 1970 w łódzkiej gazecie codziennej „Express Ilustrowany”. W 1984 roku założył i przez kilkanaście lat prowadził Gabinet Numizmatyczny Muzeum Historii Miasta Łodzi. Odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Złotą Odznaką Za Opiekę Nad Zabytkami i in.

Czas trwania kolekcji: 1953 – nadal

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów ukierunkowana na ekslibrisy z motywem monety, kobiety i aktu, liczy około 2.000 eksponatów (2012). W 1974 r. kolekcja liczyła ok. 120 eksponatów dawnych i współczesnych o tematyce numizmatycznej.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: Tadeusz Wacław Budynkiewicz, Stanisław Bulkiewicz, Andrzej Bogusław Cedzyński, Tadeusz Cichosz, Wojciech Cieślak, Jan Tadeusz Czech, Henryk Górski, Zbigniew Janeczek, Mirosław Jaskulski, Beata Karolczyk, Krzysztof Kmieć, Małgorzata Lewicka, Stanisław Mękicki, Karol Nadsański, Wojtek Polcyn, Mirosław Ptycia, Hanna Stańska, Marek Szukalak, Krzysztof Świtała, Andrzej Walecki, Józef Wanag, Mirosław Zbigniew Wojalski, Karoly Andrusko, Nikołaj Bondarenko, Vilnis Resnis, Vytautas O. Virkau, Zbigniew Janeczek,

Lokalizacja kolekcji: Łódź

Losy kolekcji: przechowywana w zbiorach własnych kolekcjonera.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: kolekcja ekslibrisów, kart pocztowych, ściennych i kieszonkowych kalendarzy z motywem kobiety i numizmatyki, a także banknotów oraz monet używanych w łódzkim getcie.

Bibliografia: S. Bulkiewicz, Ekslibrisy numizmatyczne Stanisława Bulkiewicza z Łodzi, „Grosz” 1990, nr 35, s. 17-19; Tenże, Ekslibris numizmatyczny z mojej biblioteki, Łódź 1995; Tenże, Numizmatyczna kolekcja, „Wokół Ex Librisu” 1996, nr 1(4), s. 12; Kto jest kim w województwie łódzkim, Łódź 1992; Listy Bibliofilskie. Materiały z działalności łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki, Łódź 1974, s. 90; Stanisław Bulkiewicz, Rudolf Mękicki 1887-1942. patron sanockich numizmatyków, Sanok 1997. http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Bulkiewicz [dostęp: 20.09.2010]; http://nukat.edu.pl [dostęp: 15.10.2010].

Józef Wanag, X3, 1985
Józef Wanag, X3, 1985