Borowiecki Stanisław

 

Biogram: daty życia Stanisława Borowieckiego nie zostały poznane. Był przedwojennym krakowskim kolekcjonerem rycin, litografii i ekslibrisów.

Czas trwania kolekcji: przed 1926 rokiem

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów polskich zbierana była przed 1926 rokiem. Brak szczegółowych danych o jej zawartości.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego:

Lokalizacja kolekcji: Kraków

Losy kolekcji: przechowywana w zbiorach własnych kolekcjonera.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ryciny, litografie i ekslibrisy.

Bibliografia: E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 1, Warszawa – Kraków 1926, s. 249.