Michał Bohosiewicz

 

Biogram: daty życia nie znane; powojenny kolekcjoner ekslibrisów, bibliofil. Polski Ormianin, w latach 60. XX w. radca prawny w Gliwicach, tłumacz przysięgły języka rumuńskiego. Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Czas trwania kolekcji: lata 70. – 90. XX w.

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów zawierała eksponaty heraldyczne, turystyczne i myśliwskie polskie i obce.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego:

Lokalizacja kolekcji: Gliwice

Losy kolekcji: nie ustalone.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: poza ekslibrisami Bohosiewicz gromadził książki we wszystkich językach europejskich o tematyce armeników i druków bukowińskich (ok. 7.000 tomów) oraz materiały z zakresu genealogii, heraldyki i dziejów rodzin ormiańskich zamieszkałych w Rumunii i Polsce. Kolekcjonował także książki dawne.

Bibliografia: J. Mękicka, Exlibris śląski w milenijnym roku 1966, Katowice 1966, s. 14-15; http://www.bohosiewicz.pl/art.php?art=Drzewogen.html [dostęp: 14.12.2010].