Krzysztof Bilczyński

 

Biogram: ur. 19.10.1939 w Wilnie, zamieszkały we Wrocławiu, bibliotekarz, propagator esperanto, kolekcjoner ekslibrisów. Pracował w Filii dla Dzieci Dzielnicowej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. Od 1973 członek Śląskiego Stowarzyszenia Esperantystów.

Czas trwania kolekcji: założona w połowie lat 70. XX w.

Charakterystyka kolekcji: specjalistyczna nastawiona na ekslibrisy współczesnych twórców polskich oraz motywy harcerskie, medyczne, lasu, drzewa oraz znaki książkowe bibliotek publicznych i muzeów.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: brak danych

Lokalizacja kolekcji: Wrocław

Losy kolekcji: przechowywana w zbiorach własnych.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy.

Bibliografia: „Ex Libris Polski” 1981, z. 1, s. 8; http://europonto.org/partnerurboj/pioniroj_en_partnerurboj.htm [dostęp: 1.12.2010].