Franciszek Biesiadecki

 

Biogram: ur. 28.02.1869 w Krakowie, zm. w 1940 we Lwowie, bibliofil, kolekcjoner, mecenas ruchu bibliofilskiego w Polsce, zasłużony numizmatyk. Właściciel ziemski, absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Lwowskim. Po studiach osiadł w majątku w Rohatynie i zajął się prowadzeniem wzorcowego gospodarstwa. W latach 1910-1911 był posłem do Rady Państwa, a w 1914 posłem na Sejm Krajowy. Założyciel, wydawca (własnym sumptem) i redaktor w latach 1917-1922 czasopisma bibliofilskiego „Exlibris”, później wspierał finansowo czasopismo „Silva Rerum”; twórca i pierwszy prezes Towarzystwa Miłośników Książki we Lwowie (zał. 1925) oraz Związku Numizmatyków Lwowskich (1925). Był członkiem Towarzystwa Numizmatycznego w Krakowie oraz Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego z Kapitułą Orderu Białego Kruka w Krakowie, a także członkiem i współtwórcą Towarzystwa Miłośników Książki w Krakowie. Posiadał wielką i cenną bibliotekę oprawioną w wytworne oprawy złożoną w Danilczu, Lwowie i Rohatynie. opublikował kilka przyczynków do dziejów polskiej książki i ekslibrisu. Odznaczony Orderem Białego Kruka (1930). W 1931 r. Towarzystwo Miłośników Książki w Krakowie wybiło na jego cześć złoty medal. Był autorem artykułów ekslibrisoznawczych oraz broszury „Exlibrisy Kajetana Wincentego Kielisińskiego” (Kraków 1926).

Czas trwania kolekcji: początki ani zakończenie kolekcji nie są znane. Wiadomo jedynie publikacji Chwalewika, że kolekcja została przekazana do zbiorów publicznych przed 1926 rokiem (czyli przed wydaniem książki przez Chwalewika).

Charakterystyka kolekcji: brak szczegółowych danych dotyczących kolekcji ekslibrisów. Chwalewik wspomina, że Biesiadecki kolekcjonował polskie ekslibrisy.

Ekslibrisy własne: Posiadał ekslibrisy dla siebie, które wykonali: Rudolf Mękicki, Józef Goldman, Wanda Korzeniowska,

Lokalizacja kolekcji: Lwów

Losy kolekcji: kolekcję ekslibrisów przekazał w 1935 roku do Muzeum Narodowego w Krakowie, a superekslibrisów w 1938 r. do Biblioteki Jagiellońskiej.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: kolekcjoner ekslibrisów i opraw książkowych oraz monet.

Bibliografia: Materiał udostępniony przez Towarzystwo Przyjaciół Muzeum im. Emeryka Hutten – Czapskiego w 2010 r.; „Exlibris” 1920, z. 3, s. 91; E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 1, Warszawa – Kraków 1926, s. 422; M. Opałek, Ze wspomnień bibliofila, Wrocław 1960, s. 21-27; Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław 1971, szp. 306-307; Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa – Łódź 1972, s. 69-70; B. Szornel – Dąbrowska, Towarzystwo Miłośników Książki w Krakowie w latach 1922 – 1939, Kraków 2001, s. 176-178; http://nukat.edu.pl [dostęp: 15.10.2010].

Wanda Korzeniowska, C3, 1918.
Wanda Korzeniowska, C3, 1918.