Henryk Bierut

 

Biogram: ur. 24.04.1925 w Brześciu n. Bugiem, mieszka w Grudziądzu; emeryt, nauczyciel, kombatant i działacz społeczny. Był współzałożycielem Muzeum Martyrologii w Grudziądzu, przez szereg lat zatrudniony tamże. Członek PTTK i Koła Miłośników Książki.

Czas trwania kolekcji: kolekcja gromadzona współcześnie, od około lat 70./80 XX w.

Charakterystyka kolekcji: ekslibrisy grudziądzkie i polskie współczesne.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: brak danych

Lokalizacja kolekcji: Grudziądz

Losy kolekcji: w zbiorach własnych kolekcjonera.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy i medale,

Bibliografia: S. Poręba, H. Stopikowski, Grudziądzanie i ich ekslibrisy, Grudziądz 1992, s. 3; http://nukat.edu.pl [dostęp: 15.10.2010].