Aleksander Konstanty Batowski

 

Biogram: Aleksander Konstanty Batowski urodził się 14.01.1799 w Kulikowie, zmarł 10.01.1862 w Doroszowie. Był ziemianinem, z zamiłowania historykiem i kolekcjonerem. Uzyskał wykształcenie wyższe humanistyczne na Uniwersytecie Lwowskim i Warszawskim. Do 1842 r. mieszkał w majątku Odnów, następnie przeniósł się do Lwowa, gdzie gromadził liczną i cenna bibliotekę złożoną z 5.135 druków, w tym poloników, map, dokumentów, rycin i rękopisów.

Czas trwania kolekcji: po 1842 – 1862

Charakterystyka kolekcji: kolekcjonowanie ekslibrisów rozpoczął po przeniesieniu się do Lwowa. W swoich zbiorach posiadał głównie ekslibrisy bibliotek publicznych i prywatnych oraz grafikę Kajetana Wincentego Kielisińskiego, z którym był zaprzyjaźniony. Preferował ekslibrisy galicyjskie. Jego zbiór zawierał ekslibrisy bibliotek polskich.

Ekslibrisy własne: ekslibrisy dla niego wykonał Kajetan W. Kielisiński

Lokalizacja kolekcji: Lwów.

Losy kolekcji: Ekslibrisy wraz ze zbiorem grafiki i bibliotekę odstąpił w testamencie Wiktorowi Baworowskiemu w 1860 r., pół roku przed śmiercią. Posiadał trzy własne ekslibrisy, w tym dwa anonimowe herbowe i jeden autorstwa K.W. Kielisińskiego.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy, grafika, książki, obrazki religijne, map, bilety wizytowe i etykiety kupieckie.

Bibliografia: K. Reychman, Exlibrisy Batowskich, „Exlibris” 1922, z. 4, s. 79-82; L. Grajewski, Zbiory graficzne w Bibliotece im. Baworowskich we Lwowie, „Ziemia” 1928, nr 18, s. 282-286; K. Lewicki, Batowski Aleksander Konstanty, PSB, t. 1, Kraków 1935; s. 354-355; K. Lewicki, Aleksander Konstanty Batowski (1799-1862). Historyk – wydawca – bibliofil – kolekcjoner, „Roczniki Biblioteczne” 1970, z. 1-2, s. 251-292; Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa – Łódź 1972, s. 43-44; M. Grońska, Ekslibrisy. Wiadomości zebrane dla kolekcjonerów, Warszawa 1992, 40; http://nukat.edu.pl [dostęp: 15.10.2010]; http://nukat.edu.pl [dostęp: 15.10.2010].