Ryszard Bandosz

 

Biogram: ur. 22.08.1947 w Gryficach, mieszka w Warszawie, politolog, rzecznik prasowy Polskich Linii Kolejowych, obecnie emeryt, twórca i kolekcjoner ekslibrisów; linorytnik; był członkiem Kolegium Redakcyjnego czasopism ekslibrisoznawczych: „Ekslibris Polski” i „Ex Bibliotheca”. Wspólnie z Kazimierzem Pątkiem, opracował dwie książki: „Turystyka i sport w ekslibrisie polskim” (Warszawa 1988) i „Motywy warszawskie w ekslibrisie” (Warszawa 1999). Autor licznych artykułów popularyzujących ekslibris. Za swą działalność ekslibrisową i kulturalną został wyróżniony przez władze Warszawy tytułem „Aktywny Senior Ochoty 2009” oraz przez władze Krakowa odznaką „Honoris Gratia” (2010). Autor I Międzynarodowej Wystawy Ekslibrisu Kolejowego ((Bydgoszcz 1986). Od 1992 r. związany z Warszawską Galerią Ekslibrisu, gdzie prowadzi warsztaty graficzne dla młodzieży.

Czas trwania kolekcji: 1974 – 2013

Charakterystyka kolekcji: kolekcja o motywach kolejowych, judaików, medycznych, bibliotecznych i heraldyków oraz znaki twórców polskich i obcych współczesnych. Liczy około 5.000 eksponatów.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: Tadeusz Andrusiewicz, Ryszard Bandosz, Krzysztof Marek Bąk, Rajmund Aszkowski, Aleksandra Jagodzińska, Józef Golec.

Lokalizacja kolekcji: Warszawa.

Losy kolekcji: kolekcja przechowywana przez kolekcjonera. W 2013 roku R. Bandosz zakończył kolekcjonowanie ekslibrisów. Swój zbiór przekazuje instytucjom publicznym.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez kolekcjonera; „Ex Libris Polski” 1981, z. 1, s. 8; J.T. Czosnyka, Ekslibrisy przyjaciela, „Ekslibris Polski” 1990, nr 3-4, s. 12; A. Znamirowski, Sobie i przyjaciołom – portret jubilata, „Ex Bibliotheca” 2000, nr 2(4), s. 3-5; J. Saffarini, Urodzinowa wystawa Ryszarda Bandosza w Warszawskiej Galerii Ekslibrisu, „Ex Bibliotheca” 2007, nr 1(16), s. 5-6; Bibliofile Ochoty prezentują, Warszawa 2010, s. 4; http://nukat.edu.pl [dostęp: 15.10.2010].

Jerzy Waygart, C3+C4+C7, 1991
Jerzy Waygart, C3+C4+C7, 1991