Joachim Babecki

 

Biogram: daty życia nie znane; warszawski przedwojenny kolekcjoner i bibliofil. Przed 1939 r. posiadał znaczną bibliotekę (ok. 1000 tomów).

Czas trwania kolekcji: przed 1939

Charakterystyka kolekcji: kolekcjonował ekslibrisy polskie z okresu XIX i XX w.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: brak danych

Lokalizacja kolekcji: Warszawa

Losy kolekcji: nie znane

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: kolekcjonował ekslibrisy i znaczki pocztowe

Bibliografia: E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 1, Warszawa – Kraków 1926, s. 378.