STANISŁAW ADOLF AULICH

 

Stanisław Aulich
Stanisław Aulich

Biogram: urodził się 1.05.1883 r. w Lackiem Wielkim koło Złoczowa, zmarł 22.10.1964 w Szczawnie k. Wałbrzycha, pochowany zaś został w rodzinnym grobowcu w Warszawie. Był jednym z wybitnych i najbardziej znanych kolekcjonerów ekslibrisów w powojennej Polsce. Zasłużył się jako mecenas sztuki. Z wykształcenia prawnik, sędzia, adwokat, z pasji archeolog – amator i numizmatyk. W latach 1893-1903 uczęszczał do prywatnej szkoły średniej we Lwowie, po której studiował prawo na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie (1903-1908). W listopadzie 1909 r. otrzymał stopień doktora nauk prawnych. Po studiach i aplikacji otrzymuje posadę sędziego sądu w Złoczowie (1908-1910), później pracuje w kancelariach adwokackich w Tarnopolu (1911), Zborowie i Lwowie (1911-1914). W latach 1914 -1915 przebywał w Wiedniu, skąd powrócił do Galicji i otrzymał posadę komisarza okręgowego w Truskawcu (1915-1919). Od czerwca 1919 r. mieszkał we Lwowie, gdzie otwiera w 1920 r. własną kancelarię adwokacką. Do Warszawy przenosi się 30.IX.1922 r., gdzie pracuje w sądzie. Stamtąd, w 1927 r. przeniósł się do Zakopanego, gdzie wybudował dom i otworzył w nim kancelarię adwokacką. W 1940 r. ucieka z Zakopanego do Kobylanki k. Goerlitz, gdzie mieszka do 1948 r. Po wojnie na stałe zamieszkał w Szczawnie k. Wałbrzycha, również i tam prowadząc kancelarię adwokacką.

Czas trwania kolekcji: co do początków kolekcjonowania przez S. Aulicha ekslibrisów mamy sprzeczne informacje. Według rodziny Aulichów, gromadzenie ekslibrisów S. Aulich rozpoczął w dwudziestoleciu międzywojennym, według kolekcjonerów zaś, pamiętających adwokata – dopiero po drugiej wojnie światowej. Kolekcjonował do śmierci (1964 r.).

Charakterystyka kolekcji: Jego kolekcja ekslibrisów liczyła około 30.000 eksponatów polskich i zagranicznych twórców.

Ekslibrisy własne: Posiadał 117 znaków książkowych wykonanych dla siebie przez czołowych artystów polskich i zagranicznych. Ekslibrisy te służyły mu do wymiany z innymi kolekcjonerami. Ekslibrisy te wykonali: Wojciech Barylski, Czesław Borowczyk, Andrzej Bortowski, Bogusław Brandt, Zbigniew Dolatowski, Edward Grabowski, Wojciech Jakubowski, Ryszard Krzywka, Jerzy Kolankowski, Stanisław Łuckiewicz, Stanisław Mękicki, Konstanty Maria Sopoćko, Wacław Waśkowski, Konstanty Kozlovskij, Fritz Kuhn, J. Mercier, Herbert Ott, Julio Fernandez Saez, Jaroslav Vodrażka, Friedrich Rasmus.

Lokalizacja kolekcji: Zakopane (?), Szczawno k. Wałbrzycha.

Losy kolekcji: Po śmierci kolekcjonera zbiory uległy rozproszeniu i podziałowi na trzy części: jedną część, niewielką, wraz z pamiątkami rodzinnymi, wdowa przekazała swojej rodzinie do Krakowa, która w 1969 r. wystawiła tę część na sprzedaż, drugą część kolekcji otrzymała zaprzyjaźniona z rodziną Julia Mękicka i zachowała ją w swojej kolekcji, resztę zatrzymała wdowa, Zofia Aulichowa. Po śmierci Zofii Aulichowej jej część kolekcji po mężu przekazana została do Muzeum Zamkowego w Malborku.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy, znaczki pocztowe i biała broń,

Bibliografia: „Exlibris Śląski” 1964, nr 11, s. 34-36; J. Rogala, Aukcja ekslibrisu w Krakowie, „Księgarz” 1969, nr 4, s. 40-42; K.M. Sopoćko, Rylcem i piórem. Ekslibrisowe wspomnienia, Warszawa 1986, s. 169-172; „Kolekcjoner Polski”1988, nr 2 (178), s. 20; http://www.aulich.pl [dostęp: 24.10.2010].