STEFAN ANIOŁA

 

Biogram: S. Anioła urodził się w 1939 r., obecnie mieszka w Poznaniu; biolog, krajoznawca, od 1964 emeryt, od 1957 przewodnik turystyczny. Absolwent biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, przez długie lata pracował zawodowo w Akademii Medycznej, Ogrodzie Zoologicznym, Państwowym Wydawnictwie Naukowym i Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie. Był wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego PTTK, asystentem w Zakładzie Ekologii Człowieka AWF w Poznaniu. Współzałożyciel Klubu Kolekcjonerów Kaktusów i Wielkopolskiego Klubu Hobbystów. Uczestnik wielu wystaw i pokazów kolekcjonerskich w Poznaniu, Wrocławiu, Starej Morawie, Gnieźnie, Kościanie, Śremie, Stęszewie, Opalenicy, Komornikach. Występował w wielu audycjach telewizyj­nych i radiowych, prowadząc audycje dotyczące pingwinów. Autor ponad 90 publikacji o tematyce przyrodniczej, krajoznawczej i kolekcjonerskiej. Za działalność społeczną uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi i regionalnymi. Zasłużo­ny Działacz Kultury i Zasłużony Działacz Turystyki.

Czas trwania kolekcji: od lat 60/70. XX w. – połowa lat 90.

Charakterystyka kolekcji: kolekcja obejmuje ekslibrisy o motywach przyrodniczych, rolniczych oraz turystycznych, a także literaturę tematyczną.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: Stanisław Mrowiński, Jan Różański

Lokalizacja kolekcji: Poznań.

Losy kolekcji: kolekcja przechowywana jest w zbiorach kolekcjonera.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy, stare pocztówki, secesyjne obrazki święte, serwetki kawiarniane, opakowania od cukrów, przewodniki turystyczne. Największą pasją S. Anioły jest tworzenie zbioru wszystko o pingwinach.

 Bibliografia: „Ex Libris Polski” 1981, z. 1, s. 8; http:// nukat.edu.pl [dostęp: 12.11.2010]; http://www.wydawnictwomg.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=35 [dostęp: 12.11.2010].