Jan Hasso – Agopsowicz

 

Biogram: Jan Hasso – Agopsowicz był polskim Ormianinem. Urodził się 25.10.1915 we Lwowie, zmarł 30.05.1982 w Nowym Sączu. Był bibliofilem, twórcą i kolekcjonerem ekslibrisów. Do 1944 r. mieszkał we Lwowie, następnie przesiedlił się wraz z rodziną do Nowego Sącza. Studia filozoficzne, chemiczne i armenistyczne odbywał we Włoszech. Od zakończenia studiów aż do emerytury pracował w służbie zdrowia jako lekarz hematolog. Ekslibrisem zainteresował się jeszcze we Lwowie pod wpływem Rudolfa Mękickiego oraz Tadeusza Solskiego. W 1943 r. wykonał swój pierwszy znak książkowy. Do śmierci wykonał ich ponad 230 opracowanych w rysunku tuszem i drukowanych z płyty cynkowej. Uczestniczył w licznych wystawach krajowych i zagranicznych.

Czas trwania kolekcji: 2. poł. lat 40. XX w. – 1982.

Charakterystyka kolekcji: Agopsowicz kolekcjonował wyłącznie ekslibrisy. Jego kilkutysięczny zbiór obejmował ekslibrisy polskie i zagraniczne o motywach architektonicznych, ormiańskich i przeznaczonych dla bibliotek.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: Jan Hasso – Agopsowicz, Zygmunt Acedański, Zbigniew Dolatowski, Jerzy Drużycki, Rudolf Mękicki, Zbigniew Lubicz – Miszewski, Klemens Raczak, Zbigniew Strzałkowski, Tadeusz Szumarski, Józef Wanag, Mamadżanian,

Lokalizacja kolekcji: Nowy Sącz.

Losy kolekcji: po śmierci Agopsowicza jego kolekcja uległa rozproszeniu. Brak szczegółowych informacji o jej dalszych losach.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy.

Bibliografia: J. Mękicka, Exlibris śląski w milenijnym roku 1966, Katowice 1966, s. 14; Jan Hasso – Agopsowicz – Ekslibrisy, oprac. J. Drużycki, Nowy Sącz – Wrocław 1973; „Służba Zdrowia” 1980, nr 32; Jan Hasso – Agopsowicz 1915–1982. Ex-libris 1975-1985. X lat MBP w Nowym Sączu, Nowy Sącz 1985; Jan Hasso – Agopsowicz – Ekslibrisy, Wrocław 1981.