PAŃSTWOWE MUZEUM ARCHEOLOGICZNE, WARSZAWA

PAŃSTWOWE MUZEUM ARCHEOLOGICZNE, WARSZAWA

Ul. Długa 52, 00-241 Warszawa, www.pma.pl

 

ZBIÓR EKSLIBRISÓW: zbiór tworzony od 1962 roku, liczy 179 jednostek. Tworzą go ekslibrisy polskie z XX wieku, dotyczące pracowników Państwowego Muzeum Archeologicznego, Uniwersytetu Warszawskiego i w urzędów konserwatorskich. Zbiór jest skatalogowany, udostępniany za zgodą dyrektora Muzeum. Kolekcja nie jest na bieżąco uzupełniana (ostatni wpis do księgi inwentarzowej pochodzi z 1987 r.), do zbioru nie są też pozyskiwane ekslibrisy współczesnych twórców, ani też kolekcje zbieraczy. Zbiór nie posiada jednolitego charakteru, obiekty gromadzone raczej okazjonalnie.

WAŻNIEJSZE DARY i NABYTKI: zbiór ekslibrisów tworzą dary twórców i kolekcjonerów: w 1976 i 1977 roku kupiono od Tadeusza Żurowskiego ekslibrisy księgozbiorów archeologów i osób związanych z archeologią.