MUZEUM ZIEMI RAWICKIEJ, RAWICZ

MUZEUM ZIEMI RAWICKIEJ, RAWICZ

Rynek 1, 63-900 Rawicz, www.muzeum.rawicz.pl

 

ZBIÓR EKSLIBRISÓW: zbiór utworzony współcześnie, liczy 86 jednostek. Zbiór ten nie stanowi wyodrębnionej kolekcji, a włączony jest do inwentarza pomocniczego. Kolekcję tworzą ekslibrisy współczesne. Zbiór bez specjalizacji, skatalogowany i udostępniany.

WAŻNIEJSZE DARY i NABYTKI: zbiór ekslibrisów w Muzeum tworzą dary Leona Nowaka (56 ekslibrisów z lat 1969-1976), Bernadety Swojak, Andrzeja Włodarskiego, Jerzego Różańskiego i Adama Grabisia.