MUZEUM ZIEMI LUBUSKIEJ, ZIELONA GÓRA

MUZEUM ZIEMI LUBUSKIEJ, ZIELONA GÓRA

Aleja Niepodległości 15, 65-048 Zielona Góra, www.mzl.zgora.pl

 

ZBIÓR EKSLIBRISÓW: początki kolekcji ekslibrisów sięgają 1966 r. kiedy to zakupiono do zbiorów 2 klocki od Zbigniewa Dolatowskiego z Warszawy, jednak znaczący zbiór ekslibrisów został nabyty dopiero w 1974 r. Kolekcja nie jest uzupełniana od 1977 r., a od lat 80. XX w. zbiór ten nie jest w ogóle powiększany. Liczy obecnie 114 ekslibrisów i klocków (liczonych osobno). Zdecydowana większość zbiorów związana jest z tematyką winiarską. Zbiór posiada katalog naukowy dostępny w siedzibie muzeum.

WAŻNIEJSZE DARY i NABYTKI: zbiór ekslibrisów tworzą nabytki od twórców i kolekcjonerów: 1974-1975 zakupy od A. Chomickiego z Łodzi (76 ekslibrisów z przedstawieniami związanymi z winem, motyw winnego grona i winnej latorośli, prasy winiarskie, motywy bachiczne, beczki, kielichy itp.) – autorzy z Polski i z zagranicy. W latach 60/70. XX w. dary od Norberta Lippóczyego z Tarnowa (ekslibrisy z przedstawieniami winnej latorośli); kupno w 1976 r. 16 ekslibrisów i klocków do ekslibrisów autorstwa zielonogórskiego artysty Janusza Skiby. Ponadto liczny zbiór ekslibrisów Stanisława Pary jest zdeponowany w Dziale Sztuki Współczesnej Muzeum i dotychczas nie został opracowany.