MUZEUM ZAMOJSKIE, ZAMOŚĆ

MUZEUM ZAMOJSKIE, ZAMOŚĆ

Ul. Ormiańska 30, 22-400 Zamość, www.muzeum-zamojskie.pl

 

ZBIÓR EKSLIBRISÓW: tworzony od 1987 roku, liczy ok. 10.000 jednostek. Tworzą go ekslibrisy polskie i obce z XX wieku. Zbiór bez specjalizacji, skatalogowany i udostępniany.

WAŻNIEJSZE DARY i NABYTKI: zbiory ekslibrisu w Muzeum Zamojskim zapoczątkowano kupnem w 1987 roku dorobku artystycznego i kolekcji ekslibrisów po Henryku Zwolakiewiczu (razem 1224 eksponaty z lat 1918-1980). W dalszych latach Muzeum otrzymało w darze kolekcję ekslibrisów Andrzeja Marka Platy z Warszawy (1999 r.) oraz dorobek artystyczny Ryszarda Krzywki i Józefa Szuszkiewicza, część kolekcji Zygmunta Klukowskiego (ekslibrisy XX w.) i Henryka Rosińskiego (dar ok. 1000 ekslibrisów).