MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU, MALBORK

MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU, MALBORK

Ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork, www.zamek.malbork.pl

 

ZBIÓR EKSLIBRISÓW: tworzony od 1963 roku, liczy ponad 22.000 jednostek. Kolekcję tworzą dzieła podarowane przez artystów uczestniczących we wszystkich dotychczasowych wystawach pokonkursowych towarzyszących Międzynarodowemu Biennale Grafiki i Ekslibrisu organizowanemu od 1963 roku. W kolekcji znajdują się także prace zakupione przez Muzeum Zamkowe na aukcjach oraz ofiarowane przez kolekcjonerów, autorskie teki graficzne wybitnych artystów polskich i zagranicznych (m.in. Tadeusza Cieślewskiego Syna, Adama Młodzianowskiego, Wojciecha Jakubowskiego), druki zwarte z oryginalnymi odbitkami, wśród nich siedem katalogów z limitowanej serii wydawnictw towarzyszących kongresom FISAE (Fédération Internationale des Sociétes d’ Amateurs d’ Ex-libris). Kolekcja ekslibrisów składa się również z dużych zestawów prac najwybitniejszych grafików z całego świata, ale jego zasadniczą część tworzą ekslibrisy wykonane w ciągu minionych pięciu dziesięcioleci przez twórców reprezentujących kraje środkowo- i wschodnioeuropejskie, głównie Polskę, Czechy, Słowację i Bułgarię oraz Rosję, Ukrainę, Litwę i Białoruś. Sporą część kolekcji stanowi zbiór prac grafików z Japonii, Holandii, Włoch, Francji, Niemiec i Węgier. Niewielki procent kolekcji tworzą ekslibrisy artystów pochodzących z Meksyku, Argentyny, Kolumbii i Urugwaju. Kolekcja zdominowana jest przez polskich artystów grafików, do których zaliczani są: Krystyna Wróblewska, Halina Pawlikowska, Alina Kalczyńska, Józef Gielniak, Stanisław Dawski, Jerzy Jarnuszkiewicz, Adam Młodzianowski, Jerzy Panek, Henryk Płóciennik, Leszek Rózga, Wojciech Jakubowski, Włodzimierz Kotkowski, Ryszard Stryjec, Eugeniusz Get Stankiewicz, Krystyna Hierowska, Małgorzata Hołówka, Elżbieta Radzikowska, Hanna Głowacka, Henryk Feilhauer, Wojciech Łuczak, Zdzisław Maj, Wiesław Szamocki, Zbigniew Janeczek i Piotr Gojowy. W kolekcji znajdują się też unikatowe zestawy prac najwybitniejszych grafików z zagranicy, m.in. Albina Brunovskiego, Stano Dušika, Vladimira Gažoviča, Petera Augustovića i Katariny Vavrovej, Vladimira Suchanka, Jiřiego Brázdy, Karela Beneša, Jindřicha Nowaka i Karela Demela, Gražiny Didelyte, Stasysa Eidrigevičiusa, Nijolé Šaltenyté i Mariusa Liugaili, – Michaiła Wierchołancewa, Anatolija Kalasznikowa, Vladimira Zujeva, Yuri Borovitskiego, Nikolaia Batakova, Ewgenija Bortnikowa i Sergeja Tjukanowa, Konstantina Kalynovycha, Olega Denysenki, Arkadego Pugachevskiego i Gennadija Pugachevskiego, Gennadija Wjala, Lva Alimova, Ivana Rusachka, Any Tikchonovej i Jurija Jakovenko, Nikolai Yanakieva, Roberta E. Baramova i Krikora Kassapiana, Keisuke Serizawy, Koji Ikuty, Shigeki Tomury i Takao Sano, Tomasa Ranfta, Karla-Georga Hirscha i Egberta Herfrtha, Italo Zettiego i Pietra Paola Tarasco, Wima Zwiersa i Ceesa Andriessena, Helene Nue i Lou Strika, Martina R. Baeyensa i innych. Zbiór skatalogowany i udostępniany.

WAŻNIEJSZE DARY i NABYTKI: oprócz zestawów ekslibrisów i grafiki w większości podarowanych przez wyżej wymienionych artystów, w Muzeum znajdują się w całości lub części dawne kolekcje prywatnych kolekcjonerów, jak Stanisława Aulicha (1969, dar – część kolekcji przekazana po śmierci wdowy, Zofii Aulichowej) i Mariana Sikory (2005/2006 – dar spadkobierców, ok. 5000 ekslibrisów koszalińskich, pomorskich i wojskowych).