MUZEUM WARMII I MAZUR, OLSZTYN

MUZEUM WARMII I MAZUR, OLSZTYN

Ul. Zamkowa 2,  11-041 Olsztyn; www.muzeum.olsztyn.pl

 

ZBIÓR EKSLIBRISÓW: kolekcja została założona w 1967 r. W zbirach znajduje się 848 ekslibrisów takich autorów, jak: Wojciech Jakubowski (772 szt.), Małgorzata Korolko (44 szt.), Ryszard Krzywka (7 szt.), Marian Rehorowski (1 szt.), Bronisław Tomecki (7 szt.), Zbigniew Janeczek (1 szt.), Helena Nue (1), Witold Jarosz (7 szt.), Bronisław Zygfryd Nowicki (1 szt.), Stanisław Brzęczkowski (1 szt.), Jerzy Gnatowski (2 szt.), Valerijonas Galdikas (1 szt.) i Marius Liugaila (3 szt.). Zbiór jest skatalogowany. Kolekcja nie jest uzupełniana od 1977 r., a od lat 80. XX w. zbiór ten nie jest w ogóle powiększany.

WAŻNIEJSZE DARY i NABYTKI: zbiór ekslibrisów tworzą nabytki od twórców i kolekcjonerów: Wojciecha Jakubowskiego (zakupy w latach: 1964, 1967, 1968, 1969, 1972, 1974); Małgorzaty Korolko (zakup z Państwowego Funduszu Zamówień Plastycznych z 1982). Exlibrisy autorstwa: Ryszarda Krzywki i Wojciecha Jakubowskiego (dar CBWA w Bydgoszczy) z 1958, Mariana Rehorowskiego – dar autora z 1968 r., Bronisława Tomeckiego – dar autora z 1969, Małgorzaty Korolko – dar Miejskiej Rady Narodowej z 1973, Zbigniewa Janeczka, Mariusa Liugaila, Valerijonasa Galdikas – dary Janusza Cygańskiego z 2000 r., Heleny Nue – dar Kazimierza Brakonieckiego z 2003, Wojciecha Jakubowskiego – dar autora z 2012.