MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO, CIESZYN

MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO, CIESZYN

Ul. T. Regera 6, 43-400 Cieszyn, www.muzeumcieszsyn.pl

 

ZBIÓR EKSLIBRISÓW: zbiór utworzony współcześnie, liczy około 200 jednostek. Zbiór ten nie stanowi wyodrębnionej kolekcji, a są to jedynie rozproszone zbiory ekslibrisów z różnych okresów i pochodzące z różnych darowizn i przekazów. Kolekcję tworzą ekslibrisy współczesne. Zbiór bez specjalizacji, zinwentaryzowany i udostępniany. Oprócz tego w bibliotece muzealnej znajdują się również ekslibrisy wklejone w książkach. W przyszłości całość zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego, w tym również ekslibrisy, będzie udostępniona w formie obrazowej na stronach internetowych Muzeum.