MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI, WARSZAWA

MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI, WARSZAWA

Wybrzeże Gdyńskie 1, 01-531 Warszawa, www.muzeumsportu.waw.pl

 

ZBIÓR EKSLIBRISÓW: zbiór utworzony w 2003 roku. Liczy ok. 170 jednostek, generalnie nie zinwentaryzowanych. Księga inwentarzowa została założona dopiero w 2011 roku i teraz powoli są one wpisywane na stan Muzeum. Aktualnie zinwentaryzowanych jest 25 sztuk (z czego 2 lub 3 ekslibrisy w 2 egzemplarzach, zgodnie z zasadą Regulaminu Biblioteki, że Biblioteka gromadzi po 2 egzemplarze danego eksponatu). Na dzień dzisiejszy zbiór nie jest skatalogowany, nie jest też udostępniany. Zbiór ekslibrisów dotyczy sportu, zwłaszcza olimpizmu oraz turystyki – zgodnie z profilem instytucji, czyli wszystko co jest związane ze sportowcami i olimpijczykami polskimi i zagranicznymi, a także szeroko pojętą turystyką (przewodnicy, słynni turyści, instytucje itp.). Kolekcja opiera się na darach osób mniej bądź bardziej zaprzyjaźnionych. To co wpłynie do Biblioteki Muzeum jest przyjmowane pod warunkiem, że spełnia wymóg związku ze sportem, olimpizmem lub turystyką. Muzeum posiada 7 własnych ekslibrisów, wykonanych z różnych okazji: pierwszy wykonał Zbigniew Dolatowski (wtedy jeszcze instytucja nosiła nazwę Muzeum Kultury Fizycznej i Turystyki) w roku 1963. Następnie na 50-lecie Muzeum (2003 rok) wykonano kilka projektów – dwa Ryszarda Bandosza, dwa Kazimierza Łońskiego oraz jeden Krzysztofa Kmiecia. W 2009 roku Krzysztof Kmieć wykonał też ekslibris z okazji 50-lecia Biblioteki Muzeum Sportu i Turystyki. Żaden z tych ekslibrisów nie jest używany.

WAŻNIEJSZE DARY I NABYTKI: Krzysztof Kmieć – lata 2003 i 2009 – ok. 20 ekslibrisów własnego autorstwa, Kazimierz Łoński – 2003 – ok. 10 sztuk ekslibrisów własnych oraz innych autorów, Ryszard Bandosz – 2003 i 2005 – ok. 30 sztuk, własne oraz innych autorów; Vytautas O. Virkau – 2003 – ok. 10 sztuk, własnego autorstwa; Halina Konieczna – 2013,  ok. 20 sztuk, różni autorzy, dotyczące PTTK oraz działaczy PTTK; Warszawska Galeria Ekslibrisu – przed 2009 r.