MUZEUM REGIONALNE W SIEDLCACH, SIEDLCE

MUZEUM REGIONALNE W SIEDLCACH, SIEDLCE

Ul. Piłsudskiego 1, 08-110 Siedlce, www. muzeumsiedlce.art.pl

 

ZBIÓR EKSLIBRISÓW: zbiór tworzony od 1981 roku, liczy 191 jednostek. Tworzą go ekslibrisy polskie z XX wieku kilku zaledwie twórców i głównie wykonane dla różnych osób i instytucji związanych między innymi z Siedlcami, Węgrowem, Warszawą i Krakowem. Zbiór jest skatalogowany i udostępniany. Kolekcja nie jest na bieżąco uzupełniana, do zbioru nie są też pozyskiwane ekslibrisy współczesnych twórców, ani też kolekcje zbieraczy. Zbiór nie posiada jednolitego charakteru, obiekty gromadzone raczej okazjonalnie.

WAŻNIEJSZE DARY i NABYTKI: ekslibrisy Kazimierza Wiszniewskiego (1894 – 1960) zakupione w 1981 r. od Hanny Wysockiej, ekslibrisy Kazimierza Szwainowskiego (1917–2002) podarowane w 1992 r. przez autora, ekslibrisy różnych autorów (81 sztuk) z kolekcji Kazimierza Szwainowskiego podarowane w 1992 r. przez artystę.