MUZEUM PAPIERU I DRUKU – POLITECHNIKA ŁÓDZKA, ŁÓDŹ

MUZEUM PAPIERU I DRUKU – POLITECHNIKA ŁÓDZKA, ŁÓDŹ

Ul. Wólczańska 223, 90-924 Łódź, www.inpap.p.lodz.pl/muzeum

 

ZBIÓR EKSLIBRISÓW: tworzony od 2005 roku. Złożony z ekslibrisów polskich i obcych XIX i XX wieku. Zbiór bez specjalizacji, skatalogowany i udostępniany.

WAŻNIEJSZE DARY i NABYTKI: w Muzeum znajdują się dawne kolekcje prywatnych kolekcjonerów i artystów, jak Janiny i Zygfryda Gardzielewskich (ekslibrisy i druki typograficzne i bibliofilskie), Cecylii i Janusza Duninów (ekslibrisy – część kolekcji, druki bibliofilskie) oraz Janusza Mikołaja Szymańskiego (ofiarowane przez Barbarę Klein – Szymańską, klocki i płyty artystów).