MUZEUM PAPIERNICTWA, DUSZNIKI ZDRÓJ

MUZEUM PAPIERNICTWA, DUSZNIKI ZDRÓJ

Ul. Kłodzka 42, 57-340 Duszniki Zdrój, www.muzpap.pl

 

ZBIÓR EKSLIBRISÓW: zbiór utworzony w 1968 roku, liczy 431 jednostek. Zbiór ten nie stanowi wyodrębnionej kolekcji, a włączony jest do Działu Zbiorów Artystycznych. Kolekcję tworzą ekslibrisy współczesne. Zbiór bez specjalizacji, skatalogowany i nie udostępniany. Kolekcja jest na bieżąco uzupełniana, a Muzeum pozyskuje ekslibrisy polskich i obcych twórców współczesnych. Muzeum posiada ekslibrisy własne, nie używane, wykonane przez Tadeusza Budynkiewicza w 1984 r. oraz wykonane przez Krzysztofa Kmiecia w 2008 r. W zbiorze przeważają ekslibrisy osób prywatnych, ale występują też ekslibrisy bibliotek publicznych, ekslibrisy okolicznościowe i własne, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. W większości pochodzą z terenu całej Polski. Nieliczne pochodzą z b. ZSRR, Włoch czy Węgier. Muzeum pozyskało do zbiorów w latach 2008 -2012, drogą zakupów i darów największą w kraju kolekcję ekslibrisów Zdzisława Milacha (1947-2011).

WAŻNIEJSZE DARY i NABYTKI: Muzeum posiada kolekcję 186 ekslibrisów Zdzisława Milacha (1947-2011), wykonanych przez artystę w latach 1977-2007. Inne dary to: 1968: dar Mariana Wojciechowskiego (19 ekslibrisów darczyńcy); 2008: dar Krzysztofa Kmiecia (ekslibrisy Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, wykonane techniką linorytu przez Krzysztofa Kmiecia); 2012: dar Krystyny Toczyńskiej-Rudysz (ekslibrisy osób prywatnych, wykonane techniką linorytu przez Zdzisława Milacha). Większość muzealnych nabytków ekslibrisów to dary osób prywatnych z lat 1968-1971. Wśród nich są najwcześniejsze datowane ekslibrisy z 1942 r. Jedynie 50% zbiorów to ekslibrisy wykonane w technikach graficznych (linoryt, drzeworyt, cynkotypia), pozostałe to druki. Gros tych właśnie ekslibrisów (druków) podarowanych zostało przez Czesława Kudłę z Gdańska w 1968 r. (55 ekslibrisów), J. Kulagę z Rzeszowa w 1969 r. (74 ekslibrisy). Ostatni dar z 2017 r. liczył ponad 5000 ekslibrisów przekazanych do muzeum przez Andrzeja Włodarskiego z Wrocławia.