MUZEUM OKRĘGOWE ZIEMI KALISKIEJ, KALISZ

MUZEUM OKRĘGOWE ZIEMI KALISKIEJ, KALISZ

Ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz, www.muzeum.kalisz.pl

 

ZBIÓR EKSLIBRISÓW: zbiór tworzony od 1972 roku, liczy 450 jednostek. Tworzą go ekslibrisy polskie i obce z XX i XXI wieku. Zbiór jest częściowo skatalogowany, udostępniany za zgodą dyrektora Muzeum. Kolekcja nie jest na bieżąco uzupełniana, do zbioru nie są też pozyskiwane ekslibrisy współczesnych twórców, ani też kolekcje zbieraczy. Zbiór nie posiada jednolitego charakteru, obiekty gromadzone raczej przypadkowo.

WAŻNIEJSZE DARY i NABYTKI: zbiór ekslibrisów tworzą dary twórców i kolekcjonerów: Józefa Mariana Trojana (1972, dar – 46 ekslibrisów), Jerzego Jarnuszkiewicza (1974, dar – 21 sztuk), Władysława Kościelniaka (1998, dar Biura Wystaw Artystycznych – 168 sztuk) i ekslibrisy z Międzynarodowej Wystawy Grafiki i Ekslibrisu „Adam Mickiewicz w 200 rocznicę urodzin” (1998, dar – 212 ekslibrisów).