MUZEUM OKRĘGOWE W TARNOWIE, TARNÓW

MUZEUM OKRĘGOWE W TARNOWIE, TARNÓW

Rynek 20-21, 33-100 Tarnów, www.muzeum.tarnow.pl

 

ZBIÓR EKSLIBRISÓW: pierwszy ekslibris Muzeum otrzymało w 1962 roku od Norberta Lippóczyego, ale za początek zbioru uważa się 1977 rok, kiedy Muzeum otrzymało pierwszy większy zbiór (399 ekslibrisów od N. Lippóczyego). Obecnie zbiór muzealny liczy 27.738 jednostek. Kolekcję tworzą ekslibrisy polskie i zagraniczne XVIII – XXI w. Kolekcja utworzona została dzięki darom (25.691 ekslibrisów) oraz zakupom (467 ekslibrisów) i przekazom (1580 ekslibrisów). W Muzeum przeważają ekslibrisy o tematyce wina i winnej latorośli oraz z motywem psa, pszczoły, wędkarstwa i harcerstwa. Cała kolekcja gromadzona była drogą zakupów i wymiany z kolekcjonerami i artystami grafikami na całym świecie. Zbiory są wzbogacane poprzez zakupy tek albumowych, katalogów wystaw, a także poprzez dary twórców – grafików. Zbiór skatalogowany i udostępniany. W kolekcji przeważa polski Ekslibris XVII-XX w. Znajdują się w niej ekslibrisy Jana Fryderyka Myliusa, Hieronima Wachsmuta, Kajetana Wawrzyńca Kielisińskiego, Ignacego Łopieńskiego, Edwarda Okunia i Antoniego Madeyskiego oraz Adama Półtawskiego, Rudolfa Mękickiego, Stanisława Ostoi – Chrostowskiego, Zofii Fijałkowskiej, Stefana Mrożewskiego, Tadeusza Cieślewskiego – syna, Tadeusza Przypkowskiego, Konstantego Marii-Sopoćko, jak również Edwarda Kuczyńskiego, Czesława Borowczyka, Adama Młodzianowskiego, Jerzego Jarnuszkiewicza, Jerzego Bandury, Wojciecha Barylskiego, Wojciecha Jakubowskiego, Małgorzaty Korolko, Zbigniewa Dolatowskiego, Aliny Kalczyńskiej, Wojciecha Łuczaka, Andrzeja Kota i in. W zbiorze ekslibrisu zagranicznego przeważa ekslibris węgierski, (XVIII-XX w.). Inne ośrodki licznie reprezentowane to Austria, także prace grafików ze Szwajcarii i Luksemburga, Wielkiej Brytanii, Holandii, Danii, Finlandii, Szwecji, Norwegii, dawnej NRD i RFN oraz Francji, Portugalii, Hiszpanii, Włoch, dawnego ZSRR, Estonii, Litwy, Łotwy, Bułgarii, dawnej Czechosłowacji i Japonii. Zbiór częściowo skatalogowany, udostępniany.

WAŻNIEJSZE DARY i NABYTKI: w Muzeum znajduje się większa część dawnej prywatnej kolekcji Norberta Lippóczyego z Tarnowa (od 1962 r. – łącznie 23.120 ekslibrisów). Muzeum podarował również część swej twórczości Krzysztof Kmieć (1992-2002: 1329 ekslibrisów jego autorstwa).

Przekazy: zbiór 1563 ekslibrisów biblioteki Sanguszków w Gumniskach (1966 r.; przekaz Biblioteki Miejskiej w Tarnowie; szczegóły: „Ex libris Gumniska” – 150 szt., „Ex libris Podhorce” – 167 szt.; „Ex libris Sławuta” – 1246 szt.).

Zakupy: 8 tek ekslibrisów Wojciecha Jakubowskiego (1972, 1975, 1994, 1998, 2000, 2006, 2009, 2012 – od artysty); teka od Aliny Kalczyńskiej i Zdzisława Maja (po 1972 r. – od artystów).