MUZEUM OKRĘGOWE W RZESZOWIE, RZESZÓW

MUZEUM OKRĘGOWE W RZESZOWIE, RZESZÓW

Ul. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów, www.muzeum.rzeszow.pl

 

ZBIÓR EKSLIBRISÓW: założony w 1967 roku i obecnie liczy 749 ekslibrisów. Zbiór nie jest skatalogowany i również nie udostępniany. Kolekcja obecnie nie jest uzupełniana, nie są też pozyskiwane do zbioru ekslibrisy współczesnych twórców polskich i obcych.

WAŻNIEJSZE DARY I NABYTKI: Większość eksponatów (723) pochodzi z zakupów z różnych lat dokonywanych bezpośrednio od artystów takich jak: Kalczyńska Alina (31 ekslibrisów), Sopoćko Konstanty Maria (9), Dolatowski Zbigniew (412), Żurowski Tadeusz Roman (127), Langner Wiktor Zbigniew (73), Stańda Jan (12), Kowalczyk Leszek (33), Lachtara Krzysztofa (15) i Waygart Jerzy (11). Pojedyncze ekslibrisy podarowali do Muzeum również głównie artyści: Bortowski Andrzej – 1 ekslibris, Chomicz Witold – 1, Pawlikowska Halina – 5, Świątkowska Zofia – 1, Dawski Stanisław – 1, Rohacki Andrzej – 1, Acedański Zygmunt – 2, Langner Wiktor Zbigniew – 1, Jakubowski Wojciech – 1, Nekanda – Trepka Kazimierz – 3, Stańda Jan – 2, Tichy-Stróżecka Zofia – 1, Dolatowski Zbigniew – 1, Kałasznikow Anatolij – 1, Ratner German – 2. Dwa ekslibrisy, które wykonali: Gawęcki Józef –   1 i Bandura Jerzy – 1 zostały podarowane przez nieznaną osobę.