MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO, BYDGOSZCZ

MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO, BYDGOSZCZ

Ul. Gdańska 4, 58-006 Bydgoszcz, www.muzeum.bydgoszcz.pl

 

ZBIÓR EKSLIBRISÓW: tworzony po wojnie, liczy 777 jednostek. Kolekcję tworzą współczesne ekslibrisy polskie ze szczególnym uwzględnieniem twórców regionalnych. W zbiorze znajdują się prace m.in. Stanisława Ostoi-Chrostowskiego, Tadeusza Cieślewskiego syna, Wiktora Langnera, Bronisława Józefa Tomeckiego i Wojciecha Jakubowskiego oraz twórcy regionalni: Franciszek Konitzer, Stanisław Brzęczkowski, Bronisław Zygfryd Nowicki, Stanisław Łuczak, Łukasz Płotkowski, Stanisław Lejkowski i Piotr Gojowy. W muzealnym zbiorze ekslibrisów ilościowo dominuje zespół rycin Wojciecha Jakubowskiego, liczący 448 pozycji, ujętych w 8 tek, a uzupełniony pojedynczymi znakami książkowymi. Zbiór skatalogowany i udostępniany.