MUZEUM NARODOWE, KRAKÓW

MUZEUM NARODOWE, KRAKÓW

Aleja 3 Maja 1, 30-062 Kraków, www.muzeum.krakow.pl

 

ZBIÓR EKSLIBRISÓW: tworzony jest od początku XX wieku, liczy obecnie 2272 obiekty i 2 depozyty. Kolekcję tworzą prace twórców polskich i obcych z XIX i XX w. Przeważają jednak ekslibrisy z XIX wieku i z początków XX wieku z różnych terenów ziem polskich oraz różnych krajów europejskich. Zbiór bez specjalizacji, nie jest skatalogowany, prawie 200 obiektów zostanie niebawem udostępnionych w ramach powszechnej digitalizacji. Zbiór udostępniany jedynie w celach badawczych, za zgodą dyrektora. Zbiór ekslibrisów nie jest uzupełniany, ani powiększany.

WAŻNIEJSZE DARY i NABYTKI: kolekcja muzealna oparta jest przede wszystkim o dary kolekcjonerów. Do najważniejszych zalicza się dar ponad 100 ekslibrisów z kolekcji Emeryka Hutten Czapskiego (1903) oraz dwa dary Antoniego Brosza (1961 i 1962). Ponadto zbiorach znajdują się zakupione lub podarowane zespoły dorobku twórców ekslibrisu, takich jak Jerzy Napieracz, Jan Hasso Agopsowicz, Zbigniew Langner, Adam Młodzianowski, Alina Kalczyński, Józef Gielniak, Konstanty Brandel.