MUZEUM NARODOWE, KIELCE

MUZEUM NARODOWE, KIELCE

Plac zamkowy 1, 25-010 Kielce, www.mnki.pl

 

ZBIÓR EKSLIBRISÓW: zbiór tworzony po 1945 roku, liczy 174 jednostki. Zbiór nie tworzy oddzielnej kolekcji. Tworzą go ekslibrisy polskie i obce z XX i XXI wieku. W zbiorach znajdują się ekslibrisy Jana Dubaja, Józefa Gielniaka, Janusza Halickiego, Wojciecha Jakubowskiego, Franciszka Siedleckiego, Wacława Wałkowskiego, Kazimierza Wiszniewskiego, Henryka Zwolakiewicza i jeden ekslibris Usenera Friedricha Philipa (1773-1867). Zbiór jest skatalogowany, udostępniany za zgodą dyrektora Muzeum i nie jest uzupełniany o nowe nabytki.