MUZEUM IM. PRZYPKOWSKICH, JĘDRZEJÓW

MUZEUM IM. PRZYPKOWSKICH, JĘDRZEJÓW

Plac Kościuszki 7/8, 28-300 Jędrzejów, www.muzeum.jedrzejow.pl

 

ZBIÓR EKSLIBRISÓW: tworzony od 1912 roku, liczy ok. 25.000 jednostek. Kolekcję tworzą ekslibrisy i grafika twórców polskich i obcych od XVI do XX wieku. Na szczególną uwagę zasługuje pokaźny zespół drzeworytów artystycznych Tadeusza Cieślewskiego i Stefana Mrożewskiego. Zbiór bez specjalizacji, skatalogowany i udostępniany. Obecnie nie poszerzany o nowe nabytki.

WAŻNIEJSZE DARY i NABYTKI: zbiór ekslibrisów i grafiki w Muzeum stanowią dawne dwie kolekcje ekslibrisów Przypkowskich: Feliksa Antoniego oraz jego syna, Tadeusza, które zostały włączone do zbiorów za życia kolekcjonerów. Do kolekcji muzealnej zakupiono ponadto w latach 1963–1980 roku ekslibrisy Konstantego Brandla, Wojciecha Jakubowskiego, Tadeusza Cieślewskiego syna, Stanisława Ostoi – Chrostowskiego, Jerzego Hoppena, Konstantego Marii Sopoćko, Krystyny Wróblewskiej, Leona Kosmulskiego, Adama Młodzianowskiego, Zbigniewa Langnera i Stanisława Töpfera.