BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE, KRAKÓW

BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE, KRAKÓW

Aleja Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, www.bj.uj.edu.pl

 

ZBIÓR EKSLIBRISÓW: tworzony po wojnie, liczy 18.000 jednostek. Tworzą go głównie prace współczesnych twórców polskich i obcych. Cały zbiór stanowi przegląd polskiego ekslibrisu od XVI do XXI w. W niewielkim stopniu zawiera ekslibris obcy XIX i XX w. W Bibliotece znajdują się również najstarsze ekslibrisy polskie oraz znaki książkowe z XVI-XVIII w., m.in. najstarszy polski ekslibris z 1516 r., ekslibrisy Fryderyka Myliusa, inne ekslibrisy herbowe z XVI-XVIII w. oraz superekslibrisy. Zbiór ekslibrisów z XIX w. tworzą znaki twórców polskich, głównie krakowskich, jak Edward Okuń, Jan Bukowski, Józef Mehoffer, Kazimierz Sichulski. Biblioteka posiada także bardzo duży zbiór ekslibrisów powstałych w latach II wojny światowej. Większość zbioru tworzą jednak ekslibrisy z lat powojennych. Znajdują się tu takie zespoły, jak m.in. cały lub prawie cały dorobek Wojciecha Jakubowskiego, Kazimierza Wiszniewskiego, Janusza Tłomakowskiego, Krystyny Wróblewskiej, Jana Agopsowicza, Antoniego Gołębniaka, Tyrsusa Wenhrynowicza i Zbigniewa Dolatowskiego, a także rysunkowe projekty ekslibrisów Stanisława Wyspiańskiego, Stanisława Ignacego Witkiewicza i Wilhelma Wyrwińskiego. Zbiór bez specjalizacji, nie skatalogowany (skatalogowane tylko ekslibrisy najstarsze, które zostały ujęte w katalogu rycin.) i nie udostępniany. Wydzielona kolekcja Brosza, również nie opracowana i nie udostępniana.

WAŻNIEJSZE DARY i NABYTKI: w Bibliotece znajdują się dawne kolekcje prywatnych kolekcjonerów, jak Józefa Korzeniowskiego (1919 dar – 400 exl.; b. kustosz BUJ), Kazimierza Piekarskiego (1930, dar), Justyna Sokulskiego (przed 1939, dar – ok. 150 ekslibrisów polskich), Franciszka Biesiadeckiego (1935, dar – ekslibrisy polskie i superekslibrisy) i Antoniego Brosza (1979/1980, dar wdowy na życzenie donata, ok. 16.000 jednostek wg informacji BUJ). Od wielu lat kolekcja przyrasta wyłącznie w oparciu o darowizny i są to zazwyczaj nieliczne, pojedyncze egzemplarze.