BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA WE WROCŁAWIU, WROCŁAW

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA WE WROCŁAWIU, WROCŁAW

Ul. Św. Jadwigi 3/4, 50-266 Wrocław, www.bu.uni.wroc.pl

 

ZBIÓR EKSLIBRISÓW: tworzony po wojnie, liczy 2658 jednostek. Kolekcję tworzą ekslibrisy od XVIII do XX wieku. Zbiór wyspecjalizowany, skatalogowany i udostępniany. Biblioteka nie gromadzi bieżącego dorobku ekslibrisowego. Kolekcja nastawiona głównie na uzupełnianie zbioru ekslibrisu śląskiego przedwojennego, niemieckiego, austriackiego i szwajcarskiego.

WAŻNIEJSZE DARY i NABYTKI: w Bibliotece znajduje się kolekcja przedwojennej Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu (kilkadziesiąt sztuk, włączona po wojnie).