BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA W ZIELONEJ GÓRZE, ZIELONA GÓRA

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA W ZIELONEJ GÓRZE, ZIELONA GÓRA

Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl

 

ZBIÓR EKSLIBRISÓW: tworzony od 1972 roku, liczy 3500 jednostek. Kolekcję tworzą ekslibrisy polskie i obce. Zbiór bez specjalizacji, nie skatalogowany i nie udostępniany.