BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA W TORUNIU, TORUŃ

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA W TORUNIU, TORUŃ

Ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń, www.bu.umk.pl

ZBIÓR EKSLIBRISÓW: tworzony po wojnie, liczy ponad 40.000 jednostek. Kolekcję tworzą ekslibrisy polskie i obce od XVI do XXI wieku pochodzące głównie z darów i zakupów do bibliofilów, kolekcjonerów i artystów. Zbiór, skatalogowany i udostępniany. W Bibliotece gromadzone są dzieła sztuk plastycznych powstałe w kręgu szkół wileńskich (od końca XVIII wieku) i toruńskich, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i Wydziału Sztuk Pięknych UMK, co znajduje także odzwierciedlenie w kolekcji ekslibrisu. W kolekcji znajdują się kompletne lub niemal kompletne zestawy dorobku ekslibrisowego takich artystów, jak Edward Kuczyński, Wojciech Jakubowski, Andrzej Bortowski, Danuta Dońska-Marciniak, Henryk Fajhauer, Ryszard Krzywka, Stanisław Rolicz, Andrzej Szeles i Wanda Tomaszewska. Z okresu XX i XXI wieku biblioteka gromadzi ekslibrisy ze wszystkich ośrodków graficznych Polski.

WAŻNIEJSZE DARY i NABYTKI: w Bibliotece znajdują się dawne kolekcje prywatnych kolekcjonerów, jak Stanisława Lisowskiego (1965 – kupno całej kolekcji, ok. 2000 ekslibrisów) i część kolekcji Janusza Mikołaja Szymańskiego (1999 – dar testamentowy).