BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA W POZNANIU, POZNAŃ

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA W POZNANIU, POZNAŃ

Ul. Franciszka Ratajczaka 38/40, 61-816 Poznań, www.lib.amu.edu.pl

 

ZBIÓR EKSLIBRISÓW: tworzony od lat 50. XX w., liczy ok. 35.000 jednostek. Kolekcję tworzą ekslibrisy polskie i obce, głównie XIX i XX wieku. Zbiór bez specjalizacji, skatalogowany i udostępniany.

WAŻNIEJSZE DARY i NABYTKI: w Bibliotece znajdują się dawne kolekcje prywatnych kolekcjonerów, jak Przemysława Michałowskiego (2008, dar – 20.000 ekslibrisów polskich i obcych).