BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO, LUBLIN

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO, LUBLIN

Ul. Chopina 27, 20-023 Lublin, www.bu.kul.pl

 

ZBIÓR EKSLIBRISÓW: tworzony od 1951 roku, liczy 176 tek ekslibrisów (176 jednostek inwentarzowych) ekslibrisów opracowanych oraz 7323 ekslibrisy nie opracowane (2013 r.). Kolekcję tworzą ekslibrisy polskie i obce od XVIII do XXI wieku bez szczególnej specjalizacji. Zbiór skatalogowany i udostępniany. Skatalogowana jest niewielka część zbiorów, a mianowicie ekslibrisy umieszczone w tekach z kolekcji S. Wojciechowskiego, opracowanych jako druki zwarte i wpisanych do inwentarza zbiorów graficznych. Kolekcja nie jest uzupełniana na bieżąco w sposób celowy, do zbiorów trafiają niekiedy pojedyncze egzemplarze. Ekslibrisy są z reguły posegregowane i ułożone przez kolekcjonerów w różnych układach. Niektóre mają niekiedy na odwrocie zapiski kolekcjonerów dotyczące partnerów wymiany (kolekcja S. Wojciechowskiego). Ekslibrisy nie opracowane i nie wpisane do inwentarza – nabytki – nie wchodzą de facto w skład zbiorów Biblioteki, choć w publikacjach dotyczących jej zbiorów były wzmiankowane. W chwili obecnej istnieje format Marc 21 dla dokumentu ikonograficznego, wg którego rozpoczęto już prace nad opracowaniem ekslibrisów.

WAŻNIEJSZE DARY i NABYTKI: w Bibliotece znajdują się dawne kolekcje prywatnych kolekcjonerów, jak ks. Edmunda Hilarego Majkowskiego (1951 – kolekcja zapisana w testamencie, dar spadkobierców, 590 ekslibrisów w tym część dawnej kolekcji Antoniego Około – Kułaka), Antoniego Około – Kułaka (kupno po 1968 r. – część kolekcji, 22 ekslibrisy), Zygmunta Klukowskiego (1952 – kupno od spadkobierców 600 ekslibrisów o tematyce lubliniana, zamościana i medycznych), Zygmunta Oczkowskiego (po 1952 – kupno 390 ekslibrisów), kolekcja Stefana Wojciechowskiego (dar, 1981 r. – 4500 ekslibrisów), część kolekcji ks. prałata Stanisława Sprusińskiego (kupno w 1982 r. i dar w 1985 r. – łącznie 115 ekslibrisów), jana Solińskiego (dar, 1981 r. – 38 ekslibrisów), część kolekcji Wiktora Dziulikowskiego (po 2001 r., dar), a także dorobek artystyczny Jana Kruszyńskiego (dar spadkobierczyni, żony, 1968 r. – 68 ekslibrisów) i Andrzeja Kota (ok. 1000 ekslibrisów, dar w latach 80. XX w.).