BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU, WROCŁAW

BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU, WROCŁAW

Ul. Parkowa 1/3, 51-616 Wrocław, www.bg.am.wroc.pl

 

ZBIÓR EKSLIBRISÓW: tworzony od 1984 r., liczy 3957 jednostek. Kolekcję tworzą ekslibrisy polskie i obce od XVI do XXI wieku. Zbiór skatalogowany i udostępniany. Biblioteka ukierunkowała swoje zbiory przede wszystkim na ekslibris medyczny zarówno w ikonografii, jak i wykonany przez twórców związanych z naukami medycznymi.

WAŻNIEJSZE DARY i NABYTKI: w Bibliotece znajdują się dawne kolekcje prywatnych kolekcjonerów, jak Wiktora Dziulikowskiego (1995 – 2005, dar części kolekcji) i Stanisława Szpilczyńskiego (1984 r. – 1500 ekslibrisów medycznych).