BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII MUZYCZNEJ W KATOWICACH, KATOWICE

BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII MUZYCZNEJ W KATOWICACH, KATOWICE

Ul. Zacisze 3, 40-025 Katowice, www.am.katowice.pl

 

ZBIÓR EKSLIBRISÓW: tworzony współcześnie, liczy 920 jednostek. Kolekcję tworzą ekslibrisy polskie i obce z XIX i XX wieku oraz współczesne wyłącznie o tematyce muzycznej. Zbiór skatalogowany i udostępniany. Ekslibrisy kilkakrotnie były eksponowane na wystawach.

WAŻNIEJSZE DARY i NABYTKI: po 2000 roku Biblioteka otrzymała dar kilkuset ekslibrisów o tematyce muzycznej od Wiktora Dziulikowskiego.