GŁÓWNA BIBLIOTEKA LEKARSKA, WARSZAWA

GŁÓWNA BIBLIOTEKA LEKARSKA, WARSZAWA

Ul. Chocimska 22, 00-791 Warszawa, www.gbl.waw.pl

 

ZBIÓR EKSLIBRISÓW: tworzony od 1945 r., liczy 2400 jednostek. Kolekcję tworzą ekslibrisy polskie i obce od XVI do XXI wieku. Zbiór nie jest skatalogowany, udostępniany był na wystawy i do kwerend czytelniczych, obecnie niedostępny z racji wpisywania do nowego inwentarza. Biblioteka ukierunkowała swoje zbiory przede wszystkim na ekslibris medyczny zarówno w ikonografii, jak i wykonany przez twórców związanych z naukami medycznymi. Obecnie kolekcja nie jest uzupełniana, nie są pozyskiwane do zbiorów ekslibrisy twórców krajowych i obcych.

WAŻNIEJSZE DARY i NABYTKI: w latach 1964-1965 zakupiono do zbiorów do artysty Edwarda Grabowskiego 16 ekslibrisów jego autorstwa; w 1969 r. z kolei kupiono 32 ekslibrisy medyczne w antykwariacie. Od lat 60. XX w. wpłynęły do Biblioteki liczne dary ekslibrisów od prywatnych kolekcjonerów, takich jak: Wiktor Dziulikowski (1971 r., 40 ekslibrisów), Stanisław Konopka (1964 r. – 4 szt., 1971 r., 6 ekslibrisów), Jan Kruszyński (1961-1962 r., 20 ekslibrisów), Edward Towpik (1997 r., 10 ekslibrisów), Kazimierz Pątek (2001 r., 80 ekslibrisów) i Mieczysław Bieleń (1964 r. – 25 ekslibrisów; 1971 r., 11 szt.; 1997 r. – 20 szt. i w 1999 r. – 42 szt.) oraz dar Marii Nekanda – Trepki zawierający 34 ekslibrisy autorstwa Kazimierza Nekanda – Trepki (1999 r.).