BIBLIOTEKA ZAKŁADU NARODOWEGO IM. OSSOLIŃSKICH, WROCŁAW

BIBLIOTEKA ZAKŁADU NARODOWEGO IM. OSSOLIŃSKICH, WROCŁAW

Ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław, www.oss.wroc.pl

 

ZBIÓR EKSLIBRISÓW: tworzony od 1948 roku, liczy ok. 60.000 jednostek. Jest największym zbiorem państwowym w Polsce. Tworzą go głównie polskie ekslibrisy od XVI w. do czasów współczesnych. Do najstarszych należą: ekslibrisy lekarzy krakowskich Piotra Wedeliciusza z 1532 r. i Antoniego Schneebergera z 1565 r. oraz trzy znaki biskupa wrocławskiego Andrzeja Jerina z lat 1570-1588. Wśród ekslibrisów XVII w. przechowywane są tu znaki donacyjne bibliotek gdańskich, szczególnie Z. Zappio i A. Engelke. Z ekslibrisów XVIII w. wymienić należy prace takich grafików, jak: Franciszek Wacław Balcewicz, Jan Fryderyk Mylius, Herszko Leybowicz, Johann Martin Weiss. Jan Benjamin Strachowski. W zbiorze obejmującym wiek XIX wyróżniają się ekslibrisy Kajetana Wincentego Kielisińskiego. Najliczniej reprezentowane są ekslibrisy XX w., wśród których dorobek wielu artystów reprezentowany jest kompletnymi zespołami ich prac. Zbiór jest skatalogowany i udostępniany.

WAŻNIEJSZE DARY i NABYTKI: w Bibliotece znajdują się dawne kolekcje prywatnych kolekcjonerów, jak Zygmunta Klemensiewicza (1948, kupno od spadkobierców – 7000 ekslibrisów, w tym dawna kolekcja Alberta Jolowicza) i Tadeusza Solskiego (zapisana w testamencie i przekazana Bibliotece przez spadkobierców w 1966 r. – 14.000 ekslibrisów, w tym 1100 z XVI-XIX w.), Janusza Mikołaja Szymańskiego (1998, dar – Ossolineum miało pierwszeństwo w wyborze eksponatów).