BIBLIOTEKA ŚLĄSKA, KATOWICE

BIBLIOTEKA ŚLĄSKA, KATOWICE

Plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice, www.bs.katowice.pl

 

ZBIÓR EKSLIBRISÓW: Biblioteka Śląska gromadzi ekslibrisy od lat 60. XX w.; w 1973 r. zbiór wyłączono jako odrębną kolekcję; stan zbioru to 12.747 jednostek inwentarzowych, obejmujących ekslibrisy luźne oraz w tekach i w albumach. Kolekcję stanowią ekslibrisy polskich i obcych twórców ze szczególnym naciskiem na twórców śląskich (Górny Śląsk, Dolny Śląsk i Śląsk Cieszyński oraz Zagłębie Dąbrowskie) oraz prace współczesnych autorów ekslibrisu drzeworytniczego i linorytniczego, którzy nadsyłają dzieła na Międzynarodowy Przegląd Ekslibrisu Drzeworytniczego i Linorytniczego im. Pawła Stellera odbywający się w Bibliotece Śląskiej. W zbiorach znajduje się 20 ekslibrisów z XVII – XVIII w. terytorialnie związanych ze Śląskiem, a także bogaty zbiór ekslibrisów Edwarda Grabowskiego, Rudolfa Mękickiego, Zygmunta Acedańskiego, Ireny Nowakowskiej – Acedańskiej, Wojciecha Barylskiego, Zygmunta Waśniewskiego i Wojciecha Jakubowskiego. Najstarszymi spośród ekslibrisów polskich są prace twórców okresu dwudziestolecia międzywojennego: Rudolfa Mękickiego, Stanisława Ostoi-Chrostowskiego, Adama Jerzego Półtawskiego, Kazimierza Wiszniewskiego, Stanisława Jakubowskiego. Zbiór jest skatalogowany i udostępniany w Czytelni Działu Zbiorów Specjalnych. Dostępne są katalogi kartkowe właścicieli, artystów, technik i motywów. Katalogi te zostały zamknięte 31.XII.2010 r. Od 2011 r. ekslibrisy są katalogowane w programie komputerowym Prolib M-21, bazującym na formacie Marc-21. Rekordy z opisami ekslibrisów można znaleźć w katalogu OPAC, dostępnym na stronie internetowej Biblioteki Śląskiej.

WAŻNIEJSZE DARY i NABYTKI: w 2006 roku Jan Sakwerda przekazał do Biblioteki 170 ekslibrisów austriackich i niemieckich z XIX i początków XX wieku, a w 2009 spadkobiercy przekazali 36 kolejnych eksponatów. W innych latach darczyńcami byli kolekcjonerzy: Wiktor Dziulikowski, Stefan Kotarski, Przemysław Michałowski, Tadeusz Solski, Feliks Wagner, Stefan Wojciechowski, Roman Chrząstowski (117 ekslibrisów; dar spadkobierców w 2007 r.); Bernhard Stübner – niemiecki kolekcjoner i bibliofil (71 ekslibrisów; dar kolekcjonera w 2009 r.), Zdzisław Bogacki (594 ekslibrisy; dar spadkobierców w 2009 r.), Mieczysław Bieleń (2011, dar 41 ekslibrisów Zbigniewa Dolatowskiego), oraz artyści: Zbigniew Strzałkowski, Paweł Steller, Zygmunt Acedański, Wojciech Barylski, Edward Grabowski i Kazimierz Marcin Moździerz.