BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH, POZNAŃ

BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH, POZNAŃ

Plac Wolności 19, 61-001 Poznań, www.bracz.edu.pl

 

ZBIÓR EKSLIBRISÓW: powstał w 1958 roku, liczy 37.000 jednostek. Tworzą go drobne nabytki oraz głównie dary. Zbiór bez specjalizacji, skatalogowany i udostępniany.

WAŻNIEJSZE DARY i NABYTKI: w Bibliotece znajdują się dawne kolekcje prywatnych kolekcjonerów, jak: Ignacego Kozłowskiego (1958, dar – 973 ekslibrisy z XIX i 1. połowy XX wieku, głównie polonika), Józefa Sikorskiego (1960, dar – 426 ekslibrisów), Franciszka Zygarłowskiego (1982, kupno – 1884 ekslibrisy), Romualda Erzepkiego (1985, kupno – 1500 ekslibrisów), Klemensa Raczaka (1995, dar – 673 ekslibrisy autorstwa K. Raczaka i 29.000 polskich i obcych z kolekcji tegoż) i część kolekcji Wiktora Dziulikowskiego (między 2000 a 2006 r., dar).