BIBLIOTEKA POZNAŃSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK, POZNAŃ

BIBLIOTEKA POZNAŃSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK, POZNAŃ

Mielżyńskiego 27/29, 61-725 Poznań,  www.biblioteka.ptpn.poznan.pl

 

ZBIÓR EKSLIBRISÓW: tworzony od 2002 roku. Kolekcję tworzą ekslibrisy związane z książką i artystami polskimi i obcymi. Zbiór wyspecjalizowany, skatalogowany i udostępniany. Kolekcja koncentruje się na ekslibrisach wyłącznie o dużej wartości historycznej lub artystycznej oraz na dorobku twórców ekslibrisu związanych z Poznaniem i Wielkopolską.

WAŻNIEJSZE DARY i NABYTKI: w Bibliotece znajdują się dawne kolekcje prywatnych kolekcjonerów i artystów, jak Antoniego Gąsiorowskiego (2002, dar – album z ekslibrisami Stanisława Ostoi-Chrostowskiego i album z ekslibrisami Witolda Gawęckiego), Norberta Zawiszy (2004, dar – 100 ekslibrisów polskich i europejskich od XVII do pocz. XIX w.), Andrzeja Kandziory (2010, kupno – cała spuścizna artystyczna wraz z odbitkami próbnymi, wariantami dzieł i szkicami do nich), Stanisława Mrowińskiego (2010, kupno – szkice i rysunki).