BIBLIOTEKA PAN W KÓRNIKU, KÓRNIK

BIBLIOTEKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KÓRNIKU, KÓRNIK

Ul. Zamkowa 5, 62-035 Kórnik – Zamek, www.bkpan.poznan.pl

 

ZBIÓR EKSLIBRISÓW: tworzony od lat 80. XX w., liczy 5.000 jednostek. Tworzą go ekslibrisy polskie i obce. Zbiór bez specjalizacji, skatalogowany i udostępniany.

WAŻNIEJSZE DARY i NABYTKI: w Bibliotece znajdują się dawne kolekcje prywatnych kolekcjonerów, jak Jerzego Giżyckiego (2009, dar całości kolekcji ekslibrisu szachowego) i Wiktora Dziulikowskiego (2001, dar części zbiorów).