BIBLIOTEKA NAUKOWA PAU i PAN, KRAKÓW

BIBLIOTEKA NAUKOWA POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI I POLSKIEJ AKADEMII NAUK, KRAKÓW

Ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków, www.biblioteka.pau.krakow.pl

 

ZBIÓR EKSLIBRISÓW: za rok założenia kolekcji w Bibliotece PAU i PAN uznaje się dwie daty: 1930 i 2007. Pierwotnie był to bowiem chaotyczny zbiór ok. 600 ekslibrisów oraz przerysów superekslibrisów i sygnetów oficyn drukarskich, zgromadzony przez pracownika Polskiej Akademii Umiejętności, Kazimierza Hałacińskiego (1879-1930). Ekslibrisy te przechowywano w pudle, do którego dorzucano później ekslibrisy ofiarowane okazjonalnie do Gabinetu Rycin PAU. W 2007 roku wpłynął ogromny dar Lecha Kokocińskiego, a potem liczne inne ekslibrisy, których ilość całkiem zmieniła rangę tej kolekcji. Kolekcja ma zatem jakby dwa początki – jeden wyznaczony rokiem śmierci Hałacińskiego, i drugi po 77 latach przerwy sporym darem Kokocińskiego. Obecnie kolekcja ekslibrisów liczy 14.443 jednostki. Tworzą go ekslibrisy polskie i obce z XIX i XX wieku oraz współczesne. Zbiór uzupełniają matryce Stanisława Dawskiego (383 matryce z 409 kompozycjami) i klocki Andrzeja Nowickiego (6 sztuk) oraz różne dawne ekslibrisy na książkach (inwentaryzowane oddzielnie). Zbiór bez specjalizacji, katalogowany na bieżąco i udostępniany.

WAŻNIEJSZE DARY i NABYTKI: w Bibliotece znajdują się dwie dawne kolekcje prywatnych kolekcjonerów: Kazimierza Hałacińskiego (1930, dar – 600 ekslibrisów) oraz Lecha Kokocińskiego (systematyczne dary od 2007 r. – ok. 2000 ekslibrisów) oraz kilkadziesiąt pojedynczych darów współczesnych kolekcjonerów i twórców ekslibrisów w Polsce.